Τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου 2022 στο Κτήμα Πολυζωγόπουλου