Οι όροι χρήσης που αναφέρονται παρακάτω καθώς και η χρήση του δικτυακού τόπου kthmapolyzogopoulou.com διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Το Κτήμα Πολυζωγόπουλου διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, προσθέσει ή αφαιρέσει όρους χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών. Οι επισκέπτες αυτού του δικτυακού τόπου οφείλουν να ελέγχουν αν έχουν γίνει τροποποιήσεις στους υπάρχοντες όρους χρήσης.

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου kthmapolyzogopoulou.com (διακριτικοί τίτλοι, ονόματα χώρου, εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα κτλ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας Κτήμα Πολυζωγόπουλου και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Η εταιρία επιφυλάσσεται να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές νομικές ενέργειες εναντίον κάθε παραβάτη των σχετικών όρων που αφορούν την χρήση επί των ανωτέρω περιουσιακών αγαθών της.

  • Ο κάθε επισκέπτης του ιστότοπου οφείλει να χρησιμοποιεί μόνο νόμιμες μεθόδους και να αποστρέφεται κάθε μορφής ποινικά κολάσιμη πράξη. Η χρήση του δικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις.
  • Το Κτήμα Πολυζωγόπουλου, οι εργαζόμενοι σε αυτό και οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με αυτό, δε φέρουν απολύτως καμία ευθύνη για ζημία που μπορεί να προκληθεί από παραπλάνηση των χρηστών από άσχετα με την εταιρεία άτομα.
  • Το Κτήμα Πολυζωγόπουλου δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι τα σφάλματα που τυχόν προκύπτουν θα διορθώνονται άμεσα.
  • Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Κτήματος Πολυζωγόπουλου βάσει του περί Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμου, Ν. 2121/93. Η χρήση των φωτογραφιών δεν είναι ελεύθερη. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση για διαφημιστικούς λόγους ή εμπορικούς σκοπούς , η αναπαραγωγή, η αλλοίωση και/ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χρήση των φωτογραφιών που βρίσκονται αναρτημένες στο παρόντα διαδικτυακό χώρο (kthmapolyzogopoulou.com) με ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Κτήματος Πολυζωγόπουλου. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες, θα πρέπει να εξασφαλίσετε άδεια από το Κτήμα Πολυζωγόπουλου και σε κάθε χρήση των φωτογραφιών αυτών υποχρεούστε να αναφέρετε την πηγή των φωτογραφιών.

Για κάθε περεταίρω διευκρίνηση οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στo τηλέφωνο της εταιρείας (+30) 693 6591452 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 20:00 ή στο E-Mail info@kthmapolyzogopoulou.com.