Επίδειξη – Παρουσίαση Γεωργαλίδικων Αλόγων Φυλής Πηνείας